இலக்கைதேடி
விமர்சனங்கள் பற்றி

விமர்சனங்கள் பற்றி

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2805376026224166&id=100002553890383

பொதுவுடைமை பேசும் வீட்டில் நடக்கும் நிலபிரப்புதுவ கலாச்சார போக்கை என்னவென்று சொல்வது?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *