வர்ணமும் ஜாதியும்
வர்ணமும் ஜாதியும்

வர்ணமும் ஜாதியும்

இதில் உள்ள கருத்துகள் அனைத்தும் கட்டுரை ஆசிரியரின் கருத்துகளே.

நான்கு ஆஸ்ரமங்களிலிருந்துநான்காயிரம் ஜாதிகள் உருவானது எப்படி?: ஜாதி என்றாலே இந்தியாவில் தான் உள்ளது என்ற எண்ணம் உருவாக்கப் பட்டுள்ளது. மேலும், “வர்ணாஸ்ரம தர்மம்” என்ற முறையிலிருந்து தான் “ஜாதிய முறை”, ஜாதிகள் தோன்றின என்றும் விளக்கம் கொடுக்கப் படுகிறது. “வர்ணாஸ்ரமம்” முறைப்படி, பிராமணர், சத்திரர், வைசியர் மற்றும் சூத்திரர் என்று தான் இருக்க வேண்டும். ஆனால், அதைத் தவிர ஆயிரக்கணக்கில் ஜாதிகள் உருவாக்கப்பட்டன / உருவாகிக் கொண்டிருந்தன, இருக்கின்றன. ஆகவே, நான்கு ஆஸ்ரம சித்தாந்தத்திற்கும், இப்பொழுதைய “ஜாதி அமைப்பிற்கும்” சம்பந்தம் இல்லை என்பது பலரால் எடுத்துக் காட்டப்பட்டது. “பார்ப்பனீயம்” பேசும் சித்தாந்திகள், சத்திராயிஸம், வைசியாயிஸம் மற்றும் சூத்திராயிஸம் என்றெல்லாம் பேசுயதே, பேசுவது இல்லை. ஆக, நான்கிலிருந்து, நாலாயிரம் எப்படி வந்தது என்று யாரும் விளக்கவில்லை. மேலும் நான்கு வகையான பகுப்பு எகிப்திய, கிரேக்க, ரோமானிய நாகரிகங்களிலும் இருந்தது என்றும் எடுத்துக் காட்டப்படுகிறது.

Origin of human race - momogenous

ஜாதியம்பிறப்பும்மாற்றமும்மாறுதல்களும்: உலகத்தில் மனித தோற்றம் பற்றி ஒரேவொரு சித்தாந்தம் இல்லை. ஒரே மூலத்திலிருந்து பிறப்பு / தோற்றம் [Homogenous] மற்றும் பற்பல மூலங்களிருந்து பிறப்பு / தோற்றம் [Heterogenous] என்று இருவித நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன. எல்லோரும், ஒரே தோற்றம் என்றால், புறத்தோற்ற வித்தியாசங்கள் மற்றும் அக வேறுபாடுகளை விஞ்ஞான ரீதியில். ஏற்றுக் கொள்ளத் தக்க விளக்கம் கொடுக்கப்படவில்லை. ஆக, பற்பல மூலங்களிருந்து பிறப்பு / தோற்றம் ஏற்ருக் கொள்ளப்பட்டது. அப்ப்படியென்றால், மாறுபட்ட மனித குழுமங்கள் இருந்திருப்பது, இருப்பது நிதர்சனமாகிறது. இயற்கையிலேயே, எல்லாமே வேறுபாடுகளுடன் தான் இருந்து வருகின்றன. ஜாதியம் பிறப்பின் மூலமாக கணிக்கப் படுகிறது என்று வாதாடும், ஜாதியத்துவவாதிகள், உடல் நிறத்தை வைத்து, மக்களை வெள்ளையர், கருப்பர், பழுப்பு நிறத்தவர், மஞ்சள் நிறத்தவர் [Skin colour based division of races] என்றெல்லாம் பிரிக்கப்பட்ட போது, அவையும் பிறப்பின் அடிப்படையில் என்பதை அறிந்தும், அவ்வாறு பேசப்படவில்லை. மேலும் அத்தகைய சித்தாந்த உருவாக்கம் c. 300 BCE அளவில், கிரேக்க மூலங்களில் தான் உள்ளன என்று மேனாட்டவரே ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர்[1].இன்று குரோமோஸோம் அளவில் [Chromosome studies of races] இதைப்பற்றி விளக்கம் கொடுத்த பிறகும், புருஷசுக்த மந்திர விளக்கத்தைத் தான் ஜாதியவாதிகள் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

Human races - varieties

பைபிள் மூலமாக உருவான வர்ணபகுப்புஐரோப்பிர இனசித்தாந்தங்களை ஆட்டிப் படைத்தது: பைபிள் மூலங்களில் நோவாவுக்குப் பிறந்தவர்கள் – செம், ஹாம் மற்றும் ஜாபெத் என்ற மூன்று சகோதரர்கள் வர்ண அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டனர்[2]. ஒரே தந்தைக்குப் பிறந்தவர்கள் எப்படி வெவ்வேறான நிறங்களில் – கருப்பு, பழுப்பு, வெண்மை – பிறந்தனர் அல்லது ஜேஹோவா அவர்களை படைத்தார் என்ற ரகசியத்தை வெளியிடவில்லை. அவை தொடர்ந்து, ஐரோப்பியர்களை சென்றடைந்ததும், பெரிய-பெரிய சித்தாந்திகள், தத்துவவாதிகள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளால் ஏற்றுகொள்ளப்பட்டது. பிராங்கோயிஸ் பெர்னியர் 1684ல் அந்த நோவா மூலம் பிறந்த கதையின் படி, மனிதகுலத்தை, புறத்தோற்றங்களினால் பிரித்தார்[3]. கார்ல் லென்னேயிஸ் அதனை விவரித்து,

  1. சிகப்பு கலர் முடி கொண்ட வட-அமெரிக்கர்,
  2. சைகப்பு-பழுப்பு கலர் முடி கொண்ட தென்-அமெரிக்கர்,
  3. வெள்ளை மற்றும் மஞ்சள் முடி கொண்ட ஐரோப்பியர்.
  4. கரி நிறங்கொண்ட கருப்பு முடி ஆப்ப்பிரிக்கர்
  5. பழுப்பு-கருப்பு நிற முடி கொண்ட ஆசியர்.

என்று பிரித்து, அவற்றையே இனமாக மாற்றினார்[4].

Human races - varieties-colour distribution

வெள்ளைர் உயர்ந்தவர் என்றால்அவர்களுக்குள் யுத்தம் உண்டானது ஏன்?: யூதமத மூலம் என்றாலும், கிருத்துவம் மற்றும் இஸ்லாம் இப்புராணகதைகளை நம்பி, ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளன. அதாவது, ஜெர்மனியில் நிறவெறி சித்தாந்தம் வளர்ந்து ஹிட்லர் மூலம் வெளிப்பட்டு, யூதர்களை கொன்றுக் குவித்ததாக சரித்திரம் எழுதப் பட்டுள்ளபோது, இனவெறி சித்தாந்தம் எப்படி வெள்ளையர்களிடையே பிரிவுகளை ஏற்படுத்தியது என்பதை, அறிவுஜீவிகள் நினைத்துப் பார்ப்பதில்லை. வெள்ளையர்களிடையே ஜெர்மானியர் உயர்ந்தவர்கள் என்று போர்களை உருவாக்கியது ஹிட்லர் என்றால், இங்கிலாந்து ஏன் தொடர்ந்து பிரெஞ்சு நாட்டுடன் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தது என்பதனை அறிவிஜீவி பண்டிதர்கள் விளக்கவில்லை. ஆங்கிலேயர்களை விட, அயர்லாந்துகாரர்கள் வெண்மையாக இருந்ததால், இன்றுவரை, ஆங்கிலேயர் அவர்களைக் கொடுமைப் படுத்தி வருகிறார்களா என்றும் விவரங்களை சொல்லவில்லை. கிருஸ்டோபர் மைனர்ஸ், வெள்ளை காகசஸ் இனத்தவர் தான் உயர்ந்தவர் என்ற புத்தகங்களில் அவற்றைக் காணலாம்[5]. போதுவாக தங்களது உயர்வான நிலை, ஞானம் முதலியவற்றைப் பிரகடனப் படுத்திக் கொள்ள அத்தகைய இனவெறி சித்தாந்தங்களை உருவாக்கினாலும், தங்களது காலனிய ஆதிக்கம், அடிமை வியாபாரம், கொள்ளை முதலியவற்றை நியாயப்படுத்த அவை உபயோகப்படுத்தப் பட்டன[6]. காகசஸ் மலையில் உருவாகி வந்தவர் என்ற எண்ணம், நம்பிக்கை அவர்களிடம் அதிகமாகவே இருந்தன[7]. உலக போர்களுக்குப் பிறகு, இனம் கட்டுக்கதை என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

Four division of society - Roman

காலனிய ஆதிக்க சித்தாந்தங்கள் கம்யூனிஸ்டுகளிடம் அடைக்கலமானது: 21வது நூற்றாண்டில் தான் அத்தகைய எண்ணங்கள் பொய் என்ற கருத்துவாக்கம் முடிவானது[8]. ஆனால், இந்தியாவைப் பொறுத்த வரையில், கம்யூனிஸ்டுகள் – எல்லா வகையறாக்களும், இனக் கட்டுக்கதைகளை தங்களது “வர்க்கம், வர்க்க போராட்டம், புரட்சி” போன்ற சித்தாந்தங்களுக்கு, நியாயப் படுத்த, இரட்டை வேடம் போட்டுக் கொண்டு பின்பற்றி வருகின்றனர். ரோமிலா தாபர் போன்ற உயர்நிலை சரித்திர மார்க்சிஸ்ட் ஆட்கள் ஆரிய-திராவிட இனங்கள் எல்லாம் கட்டுக் கதை என்பார்கள், ஆனால், மற்றவர், அச்சித்தாந்தங்களை தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டு மக்களை ஏமாற்றி வருகின்றனர்.  முதலாளித்துவ அமெரிக்க-ஐரோப்பிய சுரண்டல்களை எதிர்ப்போம் என்று சொல்லிக் கொண்டு, அதே சுரண்டல் சித்தாந்தங்களை வைத்துக் கொண்டு, இந்தியர்களை ஏமாற்றுவதை காணலாம். “தலித்” போர்வையில், இதனை அதிகமாகவே செய்து வருகின்றனர். “அம்பேத்கரிஸ” சித்தாந்தம் உருவாகிய நிலையில், அம்பேட்கரிஸ்டுகளே அவர்களின் முகமூடிகளைக் கிழித்து, தோலுரிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர். மஹாராஷ்ட்ரா, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திர மாநிலங்களில் இது வெளிப்பட்டு விட்டது. ஆனால், எஸ்.சிக்களுக்கு இடையே ஏற்படும் போராட்டங்கள், மோதல்கள் மற்றும் உள்-ஒதுக்கீடு அரசியல், பிரமிக்க வைக்கிறது. இந்துமதத்தில் உள்ள புதிர்களைக் கண்ட அம்பேத்கர், இப்புதிர் தென்படாதது, புதிராக உள்ளது.

© வேதபிரகாஷ்

08-04-2018

Four division of society - Egypt-labour

[1] Categorization of racial groups by reference to skin color is common in classical antiquity. It is found in e.g. Physiognomica, a Greek treatise dated to c. 300 BCE.

[2] The transmission of the “color terminology” for race from antiquity to early anthropology in 17th century Europe took place via rabbinical literature. Specifically, Pirke De-Rabbi Eliezer (a medieval rabbinical text dated roughly to between the 7th to 12th centuries) contains the division of mankind into three groups based on the three sons of Noah, viz. Shem, Ham and Japheth: “He [Noah] especially blessed Shem and his sons, (making them) dark but comely [שחורים ונאים], and he gave them the habitable earth. He blessed Ham and his sons, (making them) dark like the raven [שחורים כעורב], and he gave them as an inheritance the coast of the sea. He blessed Japheth and his sons, (making) them entirely white [כלם לבני], and he gave them for an inheritance the desert and its fields” (trans. Gerald Friedlander 1916, p. 172f.)

[3] Anonymous [F. Bernier], “Nouvelle division de la terre par les différentes espèces ou races qui l’habitent”, Journal des Sçavants, 24 April 1684, p. 133–140. See also Charles Frankel, La science face au racisme (1986), 41f.

[4] In the 1730s, Carl Linnaeus in his introduction of systematic taxonomy recognized four main human subspecies, termed Americanus (Americans), Europaeus (Europeans), Asiaticus (Asians) and Afer (Africans). The physical appearance of each type is briefly described, including colour adjectives referring to skin and hair colour: rufus “red” and pilis nigris “black hair” for Americans, albus “white” and pilis flavescentibus “yellowish hair” for Europeans, luridus “yellowish, sallow”, pilis nigricantibus “swarthy hair” for Asians, and niger “black”, pilis atris “coal-black hair” for Africans.

François Bernier in a short article published anonymously in 1684 moves away from the “Noahide” classification, proposes to consider large subgroups of mankind based not on geographical distribution but on physiological differences. Linnaeus, Syst. Nat. ed. 10 Vol. 1. p. 21

[5] Two historical anthropologists favored a binary racial classification system that divided people into a light skin and dark skin categories. 18th-century anthropologist Christoph Meiners, who first defined the Caucasian race, posited a “binary racial scheme” of two races with the Caucasian whose racial purity was exemplified by the “venerated… ancient Germans”, although he considered some Europeans as impure “dirty whites”; and “Mongolians”, who consisted of everyone else.

Painter, Nell Irvin. Yale University. “Why White People are Called Caucasian?” 2003. September 27, 2007.

Keevak, Michael. Becoming Yellow: A Short History of Racial Thinking. Princeton University Press, 2011.

[6] Meiners did not include the Jews as Caucasians and ascribed them a “permanently degenerate nature”.

Eigen, Sara. The German Invention of Race. Suny Press:New York, 2006. p.205.

[7] Hannah Franzieka identified 19th-century writers who believed in the “Caucasian hypothesis” and noted that “Jean-Julien Virey and Louis Antoine Desmoulines were well-known supports of the idea that Europeans came from Mount Caucasus.”

Franzieka, Hannah. Berghahn Books: 2004. James Cowles Prichard’s Anthropology: Remaking the Science of Man in Early… In his political history of racial identity, Bruce Baum wrote,”Jean-Joseph Virey (1774-1847), a follower of Chistoph Meiners, claimed that “the human races… may divided… into those who are fair and white and those who are dark or black.”

[8] Baum, Bruce David. The Rise and Fall of the Caucasian Race: A Political History of Racial Identity. New York University: 2006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *