பாகிஸ்தான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

காணொலியில் பேசும் தோழர் இன்றைய புதிய காலனிய ஆட்சி முறையை விளாசித்தள்ளும் இவர் புரட்சிக்கான இலக்காக பொருளாதார போராட்டத்தை முன் நிறுத்துகிறார் உண்மையில் ஒடுக்கும் வர்க்கத்தை தூக்கி எறியாமல் விடுதலை இல்லை இவையைதான் மார்க்சியம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பாடம்.https://www.facebook.com/100009319893494/videos/764101531212503/