ஜாதிகளை ஒழித்தாலே வர்க்கப் போராட்டம்
ஜாதிகளை ஒழித்தாலே வர்க்கப் போராட்டம்

ஜாதிகளை ஒழித்தாலே வர்க்கப் போராட்டம்

வர்க்க போரட்டத்திற்க்கும் சாதியத்துக்கும் இடையிலான உறவு, வர்க்கம் என்பது சாதியின் மறு வடிவமாக இருந்த நில உடைமைக் காலச் சூழலில் சாதிப் போரட்டத்தின் வெளிப்படு ஆகும்.

ஆனால் இன்றைய சூழலில் சற்று சிக்கலான பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வுகளால் சாதிக்குள்ளே வர்க்கங்களாக மக்கள் முரண்பட்டு நிற்க்கும் பொழுது, ஜாதிகளை ஒழித்தாலே வர்க்கப் போராட்டம் நடத்த இயலும் என்ற தத்துவம் சாதியையும் வர்க்கத்தையும் தனித்து பார்ப்பதாகும் ஒரே சாதிக்குள்ளேயே காணப்படும் பகை வர்க்கங்கள் தம்முள் மோதிக்கொள்ளும் சூழலும் கண்கூடாக காணலாம்,

அடிப்படை வர்க்கத்தினர் பெரும்பான்மையாக இருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகள் மேல்நிலை சாதியில் இருப்பவர்களுடன் தினம் மோதல் ஏற்பட்டுதவிர்க்க முடியாத நிகழ்வாக உள்ளது.


நிலவுடமை சூழல் என்னும் நிலையைக் கொண்டு இருக்கும் இடங்களில் நிலப்பிரபுக்களின் அரசியல் அதிகாரம் இருக்கமாக உள்ளது ஏதேனும் ஒரு ஓட்டுக் கட்சி வாக்குச் சீட்டு வாங்கி ஆகவே கிராமங்கள் உள்ளன எந்த ஒரு ஓட்டுக் கட்சியும் பெரும்பான்மை ஜாதியை கணக்கிலெடுக்காமல் வேட்பாளரை நிறுத்துவது இல்லை எந்தக் கட்சிக்கும் வெற்றி அலை வீசிய போதிலும் இந்த அம்சம் அவசியம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப் படுகின்றது தனித்தனியாக தோன்றிய ஜாதி சங்கங்கள் இறுதி நிலையில் ஏதேனும் ஒரு அரசியல் கட்சிகள் இணைந்து விட்டனர்
அந்தந்தப் பகுதியில் பெரும்பான்மையாக கொண்ட அமைப்புகள் அந்தந்த பகுதியில் செல்வாக்கான ஓட்டுக்கட்சிகள் ஆக விளங்குகின்றன இறுதியில் அந்தந்த சாதிகளில் உள்ள மேல் வர்க்கத்தினர் அந்த சாதிகளில் உள்ள அடிப்படை வர்க்கத்தினரை அதற்கான அரசியல் அதிகார உரிமையை இந்த சாதி அமைப்புகள் வழங்குகின்றன ஜாதி அமைப்பு என்பது முதலாளித்துவ முந்தைய உற்பத்திக்கான வடிவம் ஆகும் ஆனால் ஒரு தேசிய இனம் தன்னைத் தானே உருவாக்கிக்கொள்ளும் காலத்தில் முதலாளிய உற்பத்தி முறையும் துணையுடன் தன்னை வளர்த்துக் கொள்ளும் எனவே அதற்கு முன் தேசியத்துக்குள் காணப்பட்ட ஜாதிப் பிரிவினைகள் முதலாளித்துவ காலகட்டத்தில் தேசி என வளர்ச்சியடையும் என தேசிய வளர்ச்சியை உந்திச் செல்லும் நோக்கம் கொண்ட இயக்கங்கள் ஜாதி அமைப்புகள் எதிர்க்க வேண்டிய தேவை உள்ளது இவை இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு கொண்டவையாகும் பெரியாரின் தொடக்ககால வெற்றி இலை காட்டுகின்றது தேசிய இனத்துக்கும் தலைமை தாங்கும் சக்தி வியாதியுடன் தத்துவங்களிலும் சாதி அமைப்பும் நடைமுறை அளவிலும் சமரசம் கொள்ளும் பொழுது தோல்வி அடைகின்றன சாதியம் கலாச்சார ஆதிக்கத்தை மட்டுமே நினைவில் கொண்டு ஆதிக்கத்தை வெறும் பாடமாக மட்டுமே ஏற்றுக் கொண்ட இயக்கங்களில் சாதி எதிர்ப்பு பார்ப்பன எதிர்ப்பு பார்ப்பனரல்லாத உயர்சாதியினர் ஆதரவு என்று குறிப்பிட்டு அதன் பின் தேசிய இனத்தில் உள்ள அனைத்து ஜாதிகளும் ஒன்று பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் போயிற்று
படித்தோருக்கு வேலை ஒதுக்கீடு படிப்பதற்கான இட ஒதுக்கீடு என்பது சாதி அமைப்புகளின் கோரிக்கை 1920 காலகட்டத்தில் இந்த கோரிக்கைகளின் தன்மைக்கும் இன்றைய காலகட்டத்தில் இவற்றில் தந்தைக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை காணவேண்டும் வேலை ஒதுக்கீடு என்பது அன்று முதல் இன்று வரை ஆளும் வர்க்கக் கண்ணோட்டத்தில் எல்லா வியாதிகளையும் தன் நிர்வாகப் பணிகளை உருவாக்க நினைக்கும் ஏமாற்று சில்லறை செலவுகள் ஆகும் 1920களில் வேலைக்கான படிப்பறிவு நயமாக நகர் மயமாக மட்டுமே இருந்தது ஆனால் இன்று படிப்பறிவு கிராமமாக தாழ்த்தப்பட்ட சாதனையுடன் இருப்பதை காணலாம் என்ற கோரிக்கை இத்தகைய தன்மை பெற்றுள்ளது வேலை ஒதுக்கீடு என்பது நான்கு வருடத்தில் ஏமாற்று செலவு என்பதும் உடனடி கோரிக்கை என்பதும் சரியே எனினும் அவற்றை பிற்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட சாதியில் போராட்டங்கள் துணை விரைவாக காண வேண்டியுள்ளது வேலை ஒதுக்கீடு கோரிக்கையை போராட்டமும் சாதி அமைப்புகளை தக்க வைத்துக் கொள்ள பயன்படுத்த உள்ளனர்

இப்ப எங்க ஜாதி அமைப்புகளின் ஆட்பட்டு உள்ள அடிப்படை உழைக்கும் மக்களின் பிரிவினர்கள் வர்க்க உணர்வு ஊட்டப்படும் போக்கில் இத்தகைய போராட்டங்களில் தன்னை வர்க்கப் போராட்டத்துக்கு உரிய வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டும்

ஆளும் வர்க்கம் உங்களின் அணுகு முறை சாதி சாதி அமைப்பு இவற்றில் சுரண்டலுக்கு வழிவகுக்கிறது தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகளில் உள்ள திறமையான இளைஞர்களை வேலை ஒதுக்கீடு என்ற பெயரில் தனக்கு சேவகம் செய்ய பயன்படுத்திக்கொள்கிறது இவர்கள் ஜாதி ஒழிப்பை கூறுவதில்லை சாதி அமைப்பதன் மூலம் தமக்குரிய சமூகத்தை ஆளும் வர்க்கங்கள் உறுதிப் படுத்திக் கொள்கின்றன எட்டு வருடங்கள் அணுகுமுறை என்று அவர்கள் சாதி மறுப்புக் கூறுவதில்லை சாதிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை களைந்து சமத்துவம் நிலவ வேண்டும் என்று விரும்புகின்றனர் சில சாதி அமைப்புகளின் நிலையில் உள்ளவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியில் உள்ள மேல் மேல்மட்ட பிரிவு ஆகியவற்றின் சார்ந்த குட்டி முதலாளி வர்க்கம் சாதி மேம்படுத்தினால் ஜாதி ஒழிந்து விடும் என நினைக்கின்றனர் வேலை ஒதுக்கீடு போன்ற சிறு குடலில் உள்ள அனைவரும் உயர்ந்த விட முடியும் என தாராளமாக நினைக்கின்றனர் பாட்டாளி வர்க்க அணுகுமுறை இது ஜாதி அமைப்பை ஒளி விரும்புகிறது அனைத்து ஒடுக்குமுறைகளையும் ஒருபகுதியாக ஜாதிய ஒடுக்குமுறையை காண்கிறது
ஜாதி ஒழிப்புக்கு தீர்வுதான் என்ன ஜாதியின் பொருளாதார கலாச்சார கூறுகள் குறிப்பிடும்பொழுது ஜாதி ஒழிப்பு சாத்தியமாகும் மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி என்பது அரசியல் அதிகாரத்தை கைப்பற்றும் பொருளாதார அடிப்படையை ஒரு உடனடி போராட்டத்தின் மூலம் மாற்றி அமைத்துவிட முடியும் ஆனால் அப்பொழுதும் ஜாதியின் கருத்துக்கள் ஆதிக்கம் இருந்துகொண்டுதான் இருக்கும் அக்காலத்தில் ஜாதிகளை ஒழித்து மக்களிடையே சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட கூடிய கலாச்சார போராட்டத்தை தொடர புரட்சியின் பயன்கள் நீடித்து நிற்காது இந் ஒழிக்கப்படும் உடனடி செயல்பாடு மக்கள் ஜனநாயக புரட்சி ஏற்பட்ட ஜாதியை ஒழிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது தீண்டாமை ஒழிப்பு கல்வி இட ஒதுக்கீடு வேலை ஒதுக்கீடு போன்ற கோரிக்கைகளை நாம் ஆதரிக்க வேண்டும் இதை நிரந்தர தீர்வு ஆகாது எனினும் இவற்றின் ஈடுபட்டுள்ள அடிப்படை மக்களை நீயயமான போராட்டத்திற்கு இது பயன்படும் எனவே சேர்த்து எதிர்த்துக்கொண்டு அடிப்படை மக்களின் உடனடியாக சமூக பொருளாதார அரசியல் கோரிக்கைகளை முன்வைத்து மக்களை திரட்ட வேண்டும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *